329. Att färga lärft eller tråd till svart

Lästext

Att färga lärft eller tråd till svart

1 Man tager 1 kvintin spanskgrön, stöter det smått och lägger i 2 kannor vatten i en kittel och låter kokas upp, sedan lägges lärftet eller tråden däruti, hanteras fort, och kokas en fjärdedels timma, låter det ligga sedan över natten, om morgon tages det upp, torkas rätt väl torrt, andra dagen kokar man igen 12 lod brun bresilja och 3 kannor vatten i tre fjärdedels timmar, sedan tages kittelen av, siles och lägges lärftet eller tråden däruti och hanteras flitigt, låter det ligga över natten, andra dagen torkas det upp igen helt torrt, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At färga lärft eller Tråd till Swart.

  Man tager 1 Qwintin Spansk grön, stöter det smått och lägger i 2 Kannor watn i en Kittel och låter Kokas up, sedan lägges lärftet eller tråden deruti, handteras fort, och Kokas en fierdedels tima, låter det ligga sedan öfwer natten, om morgon tages det up, torkas rätt wäl tort, andra dagen Kokar man igien 12 lod brun Brisilia och 3 Kannor watn i tre fierdedels timar, sedan tages Kitelen af, siles och lägges lärftet eller tråden deruti och handteras flitigt, låter det ligga öfwer natten, andra dagen torkas det up igien helt tort, så är det färdigt.