279. Att limma ihop sönderslagen porslin och glas

Lästext

|194|

Att limma ihop sönderslagen porslin och glas

1 Silverglitt

2 Blyvitt

3 Skiffervitt

4 Bärnstensfernissa

5 Dessa species stötes och rives ganska fint, bärnstensfernissan slås uppå de 3:ne förenämda och gnides väl tillsammans, med smörjan strykes på bräddarna, och torkar porslinet för elden, ombindes, så sitter det fast.

6 Det överblevna av smörjan, kan förvaras uti en stenburk, slås vatten på konserveras den, när man åter vill bruka den, hälles vattnet av, och torkar den med ett kläde, slår litet av fernissan på, kan den brukas.

|195|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |194|

  Att limma ihop sönder slagen Porselain och glas.

  Silfwerglitt

  Blywit.

  Sckiwer hwit.

  Bärnstens färnißa.

  deßa species stötes och rifwes ganska fint, Bärn stens färnißan slås uppå de 3:ne förenämda och gnides wäl tillsammans, med smörjan strykes på bräddarne, och torckar Porselainet för elden, om bindes, så sitter det fast.

  det öfwerblefna af Smörjan, kan förwaras uti en sten burck, Slås watten på conserveras den, när man åter will bruka den, hälles wattnet af, och torckar den med et Kläde, slår litet af färnißan på, Kan den brukas.

  |195|