122. En god nundelkaka med äpplen

Lästext

En god nundelkaka med äpplen

1 Nundlana göras som till den föreskrevna och kokas på samma sätt och 3 ägg, så skäras kriska äpplen i smala rimsor lika mycke som 1 gröten dock ej alldelest, slås 8 stycken ägg där till och någre skedblad söt grädda, skirat smör, korinter, kanel och rosenvatten och socker, saffran samt litet fint vetemjöl, detta röres väl till hopa, tages så en panna och göres en deg under och ovanskrevne ovan uti, sättes så i ugn och rättas an med socker och kanel på.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god nundel Kacka med äplän

  nundlanna giöras som till den före skrefna och Kockas på samma set och 3. ägg så skiäras Kriska äpplän i smala Rimßor licka mycke som 1 grötten dock eij aldelest, slås 8. styck: ägg der till och någre skiedblad sööt grädda skiert smör Corinte Canel och Roßen waten och socker Safweran samt litet fint wette miöhl detta Röres wäll till hoppa tages så en panna och giöres en deg under och ofwan skrefne ofwan utj, settes så i ugn och Rättas an med socker och Canel på.