246. Fatbakelse

Lästext

Fatbakelse

1 Tages ett stop mjölk, slås 10 stycken ägg där ibland och vispas väl, sedan tages vetemjöl och vispas ibland att det blir så tjock som en tjock välling, där ibland lägges litet socker och kanel. Själva formen är |167|som ett stort flat fat, vilket man stryker med smör och slår degen däruti, sätter så i ugnen och låter den stå, till dess till den bliver stelt och litet gräddad, så tager man den åter utur ugnen och skär så i vad fason man vill, därefter tager man smör, smälter, blås och tager väl skummet av låter det koka, och när det är brunt, så lägges de färdigt skurna bakelserna uti smöret, och låter så sakta koka, till dess de bliva bruna, så äro de färdige.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fath Bakelse.

  Tages ett stop miölk Slås 10 st: ägg der ibland och wispas wäl, sedan tages hwete miöl och hwispas ibland at dett blir så tiok som en tiok welling, der ibland lägges litet såcker och Kanel. sielfwa formen är |167|som ett stort flat fath, hwilcket man stryker med smör och slår degen deruti, sätter så i ugnen och låter den stå, til des til den blifwer stält och litet gräddad, så tager man den åter utur ugnen och skiär så i hwad fason man wil, derefter tager man smör, smälter, blås och tager wäl skummet af låter det Koka, och när dätt är brunt, så lägges de färdigt skurna bakelserna uti smöret, och låter så sachta Koka, til des de blifwa bruna, så äro de färdige.