238. Att göra lingonvatten

Lästext

Att göra lingonvatten

1 Till en halv åm tages 30 kannor gott brunns- |160|eller källvatten, som kokes med 22 skålpund fint socker till dess nästan 3:dje delen är inkokad, medan det koka skummes det väl, sedan det är fullkokat, slås det i ett rent träkärl, och låter man det stå till att svalas över natten. Lingon tages här till 18 kannor, som äro väl rengjorda så att inga blöta eller kartiga äro, där i bland, men eljest väl mogna, man slår dem sedan i vatten att ligga där en timma, tager så dem upp och lägger dem på ett lutande bord varest de ligga över natten, så att vattnet hinner väl rinna av, sedan lägges de i halv åmen, och slås där på sockervattnet, som silas genom ett kläde, samt en kanna nytt rhenskt vin, så som ock uti en liten påsa ett lod kardemummor, och ett lod kanel, bägge halvstötta, sättes så i källarn, och dageligen i 14 dagar röres om med en björkspada, sedan slås sprundet till, och ligger stilla i 6 veckor då det kan tappes i buteljer.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att giö[r]a lingon watten

  till en half åm tages 30 Kannor godt bruns |160|eller Kiäll watten, som Kokes med 22 ℔ fint såcker till des nästan 3:die delen är inkokad, medan det Kocka skummes det wäll, sedan det är full Kokat, slås det i ett rent trä Kiäril, och låter man det stå till at svalas öfwer naten. lingon tages här till 18 Kannor, som äro wäll Rengiorda så at inga blöta eller Kartiga äro, der i bland, men eljest wäll mogna, man slår dem sedan i waten at ligia der en tima, tager så dem up och läger dem på et lutande bord hwarest de liggia öfver natten, så at watnet hinner wäll Rinna af, sedan läggäs de i half åmen, och slås där på såker watnet, som silas genom et Kläde, samt en Kanna nyt Renstwin, så som ok utj en liten påßa et lod Cardemummor, och et lod Canel, begge half stötta, sätes så i Kiellarn, och dageligen i 14 dagar Röres om med en biörk spada, sedan slås sprundet till, och ligger stilla i 6. wekor då det Kan tappes i buteiller.