31. En annan pudding

Lästext

En annan pudding

1 Man tager till 18 ägg ½ stop mjölk, ¾ skålpund mandel, ½ skålpund socker och litet rosenvatten, muskotblommor, kanel, korinter, russin, vält skirt smör och sedan ett eller tu goda skedblad jäst och gott vetemjöl att det bliver lagom tjockt som en våffeldeg, så låter man det begynna jäsa, slås så i en smord panna och bakes i ugnen, så är den färdig. Och måste vara väl het i ugnen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En annan Puding.

  man tager till 18: ägg ½ stop miölck ¾. Skå: mandel ½ skå: Såcker och litet roßen waten muskotb: Canel Corenter Rusin wält skirt smör och sedan et eller tuu god skieblad giäst och godt wette miöhl at det blif:er lagom tiockt som en waffell deg Så låter man det begynna Iäßa slåås så i en smord panna och backes i ungen så ähr den färdig. och måste wara wäl het i ungen.