102. Pastej av färskt och späckt oxekött

102. Pastej av färskt och späckt oxekött

Lästext

Pastej av färskt och späckt oxekött

1 Tag ett stycke av ett oxlår och bulta över måttan väl och lägg i en gryta att koka med en kvast persilja, en nypa mejram och litet timjan, när det är något mer än halvkokat tager man det upp och späcker med stora långa fläsk|69|bitar som först skall doppas uti grant salt, stötta nejlikor, muskot, peppar, sedan låter man det koka till det bliver väl mört, så lägges det att på fat bliva kallt, sedan tages ett stycke smör och lägges i en panna, när det bliver brunt med litet vetemjöl i bland slås det uti en kruka och en slev av samma soppa som köttet kokades uti i ½ kvarter vin, en sked vinättika, nejlikor, peppar, citronskal, lagerbärsblad, citronsaft, socker att det bliver lagom söt och muskotblomma, sedan sättes det på elden att koka, när det är tjockt som en tunn välling så tages den av och låter svales, |70|sedan göres en deg av siktmjöl och bakas den uti som ett pastej, lägg sedan det samma köttet där uti och slå den kokade soppan där över, gör sedan lock där på av samma deg och sätt den på ett spjäll eller där till gjord panna eller förtent järnfat att bakas i ugn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Posteye af färst och späckt oxekiöt

  Tag et stycke af et ox lår och bulta öfwer måttan wäll och läg i en gryta at Kocka med en quast Persilija en niupa meyeram och litet timian, när det ähr något mer än half Kockat tager man det upp och späcker med stora långa fläsk |69|bitar som först skall dåppas utij grant salt stötta neglickor muskot peppar sedan låter man det Kocka till det blifwer wäll mört så lägges det at på fat blifwa Kalt sedan tages et stycke smör och lägges i en panna när det blifwer brunt med litet wettemiöhl i bland slås det utij en Krucka och en slef af samma såppa som Kiöttet Kockades utij i ½ qwarter win en skied win äticka, näglickor peppar Citron skall lagers bärs blan Citron Saft, socker at det blifwer lagom sööt och musckotb: sedan sättes det på elden at Kocka när det ähr tiockt som en tun wälling så tages den af och låter suales |70|sedan giöres en deg av sigt miöhl och backas den utij som et posteye läg sedan det samma Kiötet der utij och slå den Kockade såppan der öfwer giör sedan låck der på af samma deeg och sett den på et spield ellär der till giord panna ellär förtent Iärnfat at backas i ugn.