221. Sympatikur för halssjuka

Lästext

Sympatikur för halssjuka

1 Man tager en fårsax, går ned till ett hus som är 3 gånger ömsatt, den sjuka står utanför dörren, och en annan innantill, och blåser 3:ne gånger igenom fårsaxen uti den sjukas mun; har ett besman med sig, trycker sedan med klumpändan på halsen och spotter på besmanet, går där ifrån, utan att se sig tillbaka, detta sker om kvällen sent.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Sympatie Cour för halsiuka.

  man tager en får sax, går ned til et hus som är 3 gonger ömsatt, den siuka står utan för dören, och en annan innantil, och blåser 3:ne gånger igenom får saxen uti den siukas mun; har et beßman med sig, trycker sedan med Klumpändan på halsen och spotter på Beßmanet, går der ifrån, utan at se sig tilbaka, detta skier om qwällen sent.