4. Sylta bruna körsbär

Lästext

Sylta bruna körsbär

1 Till ett skålpund bär ¾ skålpund socker och det rives på rivjärn, sedan lägges i en koppar- eller malmpanna ett varv med bär, det andra med socker, och slår litet vatten uppå och sättes på elden att sakta koka till |4|dess lagen bliver lagom och skummas väl, om bären skulle gå mycket sönder så är bäst att taga av dem och andra dagen slå lagen utav och koka upp och slå på bären.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  sylta Bruna Kierßbär.

  till et skål: Bär ¾ skål: såcker och det Rifwes på Refiärn sedan läges i en Koppar eller malm panna et warf med bär det andra med såcker, och slår litet waten upå och settes på elden at sackta Kocka till |4|des lagen blifwer lagom och skummas wäll om Bären skulle gå mycket sönder så ähr bäst at taga af dem och andra dagen slå lagen utaf och Kocka up och slå på Bären.