323. Konster att uttaga fläckar på kläder

323. Konster att uttaga fläckar på kläder

Lästext

|227|

Konster att uttaga fläckar på kläder

1 De må vara vad fläckar som därpå kommer, antingen av råtte- eller katte piss, flott, fett, tjära, eller beck, bläck eller annat, som färgen changerar och på vad kläde, eller tyger, sammet, siden, ullet, eller linnet.

N:o 1

2 Tag benzion tinktur, och slå där av några droppar i friskt vatten, då blir vattnet vitt som mjölk, doppa klädet eller tyget däruti med fläcken; så får det sin changerade kulör igen, men är färgen av solen utblekt, så skall tyget ligga där uti 2 dygn, att få sin förra färg igen men eljest sedan man på efter följande sätt fläckar uttagit, men färgen därigenom changerat behöves allenast att det doppas här i och vrides ut, så syns intet någon fläck mer.

N:o 2

3 Alla handa smör, fett, tranolja, tjära, beck, skovax, talg, och vax, fläckar att uttaga, tager man allenast spiritus therebintin, dryper däraf på fläcken, och gnider |228|med en yllenklut, så går det bort, och fläcken fastnar på kluten, detta ömsas så länge, till dess allt fettet eller tjäran är rent av, men om tyget har en hög kulör, av själva terebintinet tycks changerad färgen, så doppas det uti den förra satsen n:o 1 och vrides ut. NB: sedan fläcken är med spiritus therebintin uttagen torkas det på en ort som ingen sol får skina på; även och med förra satsen tål intet torkas i solen.

N:o 3

4 Bläck fläckar uttages med spiritus victriol, och det på samma sätt, som med spiritus therbintin lärdes, och tvättas sedan ut med första satsen tinctur bencin vatten.

N:o 4

5 Om en grön färg blivit blå som ofta att grönt sidentyg, får blå fläckar, så tag spiritos av Salwolo, till armonial, dryp det i rent friskt vatten, doppa fläcken |229|däruti, och låt liggat något litet däruti, så får det sin förra färg igen. Således när man har med sig i små flaskor tinctur benzion, spiritus therebintin, spiritus victriol, och spiritus Salwol och armonial, så kan man alltid hålla sina kläder rena för fläckar.

6 Till en mark garn, tages 1 lod alun, 1 lod galläpple, 1 lod röd vinsten, desse stötes smått, och kokas en stund, vari garnet betes, sen tages garnet upp, och slås i samma spad 2:ne lod vichtril, sen sättes garnet åter uti och kokas, och röres väl om kring, och vill man hava det ännu mörkare så sättes 2:ne lod vichtril ännu till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |227|

  Konster att uttaga fläckar på kläder

  de må wara hwad fläckar som därpå Kåmmer, antingen af Råtte- eller Katte pis, Flått, Fett, tiera, eller beck, bleck eller annat, som färgen Changerar och på hwad Kläde, eller tyger, Sammet, Siden, ullet, eller linnet.

  N:o 1.

  Tag Benzion tinctur, och slå där af några dråppar i friskt watn, då blir watnet wit som miölk, dåppa Klädet el:r tyget deruti med fläcken; så får det sin Changerade Coleur igen, men är färgen af Solen utblekt, så skal tyget ligga der uti 2. dygn, att få sin förra färg igen men eljest sedan man på eftter följande sätt fläckar uttagit, men färgen därigenom Changerat behöfwes allenast at det doppas här i och wrides ut, så syns intet någon fläck mer.

  N:o 2.

  Alla handa Smör, fett, tranolja, tiära, bek, Skowax, talg, och wax, fläckar att uttaga, tager man allenast spiritus Therebintin, dryper deraf på fläcken, och gnider |228|med en yllen Klut, så går det bort, och fläcken fastnar på Kluten detta ömsas så länge, til des alt fettet eller tieran är rent af, men om tyget har en hög Coleur, af sielfwa Therebintinet tycks Changerad färgen, så doppas det uti den förra satsen N:o 1. och wrides ut. NB. sedan fläcken är med spiritus Therebintin uttagen torckas det på en ort som ingen Sol får skina på; äfwen och med förra satsen tål intet tårckas i Solen.

  N:o 3.

  Bläck fläckar uttages med spiritus Wictriol, och det på samma sät, som med spiritus Therbintin lärdes, och twättas sedan ut med första satsen Tinctur Bencin watn.

  N:o 4.

  Om en grön färg blifwit blå som ofta at grönt siden tyg, får blå fläckar, så tag Spiritos af Salwolo, til armonial, dryp det i rent friskt watn, doppa fläcken |229|deruti, och låt liggat något litet deruti, så får det sin förra färg igen. Således när man har med sig i små flaskor Tinctur Benzion, Spiritus Therebintin, Spiritus Wictriol, och Spiritus Salwol och armonial, så Kan man altid hålla sina Kläder rena för fläckar.

  Till en marck garn, tages 1. lod alon, 1. lod galäple, 1. lod Röd win sten, deße stötes småt, och Kokas en stund, wari garnet betes, sen tages garnet up, och slås i samma spad 2:ne lod wicktril sen sättes garnet åter uti och Kokas, och röres wäl om Kring, och wil man hafwa det ännu mörkare så sättes 2:ne lod wicktril ännu til.