116. Att koka biank

Lästext

Att koka biank

1 Till 3 stop mjölk tages 1 skålpund ris vilken skall stötas i en mortel, där till 16 lod socker, rosenvatten, mjölken sättes på elden, när den kokar upp så skall man slå |81|risen som skall vispas, kall mjölk där uti och låter koka till man tycker att grynen är halvkokta, sedan tager man litet vit stärkelse och blöter i mjölk och slår uti och så måste det röras eljest brännes det snart vid, i mellertid blötes sockret i rosenvatten och slås uti, samt en nypa grant salt, när man tycker att det är nog kokat droppar man en droppa på en tenntallrik och ser att det starknar och lossnar från tallriken, så höser man det i form eller fat som måste vara väl torrt och låter kallna, rättes an sedan med vin och socker, man kan och koka med vin i ställa för mjölk, dock utan rosenvatten, men kanel och saffran uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at Kocka Bianck

  Till 3 stop. miölck tages 1. skå: Rijß wilcken skall stötas i en mortil, der till 16 lod socker, Roßen waten, miölcken sättes på elden när den Kockar up så skall man slåå |81|Rißen som skall wispas Kall miölck der utij och låter Kocka till man tycker at grynen är half Kockta sedan tager man litet wijt stärckelße och blöter i miölck och slår utj och så måste det röres elijest brennes det snart wid, i medler tijd blötes sockret i Roßen watten och slås utj, samt en niupa grant salt när man tycker at det ähr nog Kockat dråppar man en dråppa på en then taldrickar och ser at det starcknar och låßnar från taldricken så hößer man det i form eller faat som måste wara wäl tårt och låter Kalna, Rättes an sedan med win och socker man Kan och Kocka med win i ställa för miölck dock utan Roßen watten, men Canel och safweran utij.