300. Att göra borderat gull och silver rent

300. Att göra borderat gull och silver rent

Lästext

Att göra borderat gull och silver rent

1 Tag fint sönderstött och siktat porslin, doppa en varm vetesemla där uti och putsa där med det borderade så bliver det rent, på samma sätt kunna gull- och silvergaloner rengöras, då de äro smutsige.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giöra Borderadt gull och Sylfver Rent.

  tag fint sönder stödt och sichtadt Porsellin, doppa en warm hwette sembla där utj och putza där med det borderade så blifwer det Rent, på sam[m]a sätt Kunna gull och Sylfwer galoner, Ren giöras, tå the äro smutzige.