127. Sockerkringlor

Lästext

Sockerkringlor

1 Till ett stop söt grädda 12 lod socker och 10 äggeblommor, ett kvarter ett färskt smör, ett stycke tvätta oskirat, så lägges mjöl som till en annan ordinarie deg med jäst uti, sedan tages så mycke som en valnöt till var kringla och när de sätter på papperet skall de sockras på eller och vispar man äggevita och socker och stryker över som man tycker själv. NB: äggena och sockret skall först väl vispas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  socker Kringlår

  Till et stop sööt grädda 12 lod socker och 10. ägge blommor et qwarter elt färst smör et stycke tuätta oskiert, så läggäs miöhl som till en annan ordinarie deg med giäst utj sedan tages så mycke som en walnööt till war Kringla och när de sätter på papperet skall de sockras på eller och wißpar man ägge wita och socker och stryker öfwer som man tycker sielf. NB: äggänna och sockret skall först wäll wißpas.