312. [Mot mask]

Lästext

[Mot mask]

1 Tages ekenmistel, varav skall avskavas all den gröna barken, och stötas helt fint, vilket pulver sedermera skall så mycket som 3 lagoma knivsuddar ingivas med varm mjölk, 3 gångor var femte dag, dock observeras om maskarna går bort, som gemenligen bör ske inom 9 à 11 timmars tid.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  [Mot mask]

  Tages Ekenmistel, hwaraf skall afskafwas all den gröna barken, och stötas helt fint hwilket pulfwer sedermera skall så mycket som 3. lagåma Knifs uddar ingifwas med warm miölk, 3. gångår war femte dag, dock observaras om maskarna går bårt, som gemenligen bör skie innom 9. a 11. timmars tid.