179. Koka trip av ägg

Lästext

Koka trip av ägg

1 Tag 16 ägg, en kanna mjölk, muskotblomma, socker, koka det och låt det skära sig, hös sedan upp i ett durkslag att vasslan väl rinner av, när det bliver kallt riv igenom ett durkslag, vill man hava stött mandel med rosenvatten i bland och riva open, mandel skäres i rimsor i bland som skall strös i millan, lägges sedan i en stjärna eller vad form man behagar, så söt grädda, snömos eller vin över som till fället kan vara.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kocka trip af ägg.

  tag 16 ägg en Kanna miölck muskotb: socker Kocka det och let det skiera sig hös sedan up i et durck slag at waßlan wäll Rinner af när det blifwer Kalt Rif igenom et durslag will man hafwa stöt mandel med Roßen watten i bland och Rifwa open, mandel skiäres i Rimsor i bland som skall strös i millan, läges sedan i en stiärna e: wad form man behagar så söt gräda, snöö moß eller win öfwer som till fället Kan wara.