151. Baka mandlor

Lästext

|105|

Baka mandlor

1 Till halv skålpund mandel halvt skålpund socker och 7 ägg, detta vispas rätt väl, lägges sedan mjöl uti och litet spanskt vin om man har, göres sedan som en klenätdeg, kavlas ut och hugges sedan ut med järnet och kokas i smör.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |105|

  Backa mandlor

  till half skålp: mandel halftt skå: socker och 7. ägg detta wißpas Rät wäl läggies sedan miöhl utj och litet Spants win om man har giöres sedan som en Klenet deg Kaflas ut och huges sedan ut med Iärnet och Kockas i smör.