175. Kalvgelé

Lästext

Kalvgelé

1 Tag 4 kalvfötter väl rengjorda, koka dem lyckt i en förtent panna med 1 kanna mjölk eller vatten, när det är kokat så tages av och fötterna ut, så tages söt och bitter mandel väl stött, kardemummor, kanel och socker, låter det där i bland mjölken och låter litet koka upp, silas så igenom ett kläde på ett fat, när det är kallt lägges på ett annat fat med socker och kanel uti stora klimpar. NB: man måste prova när det kokar med fötterna att när mjölken stannar skall den tagas utav att den icke bliver för hård.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kalf Scielle.

  tag 4. Kalf fötter wäll Rengiorda Kocka dem lyckt i en för tent panna med 1. Kanna miölck e: watten när det är Kockat så tages af och fötterna ut så tages sööt och Biter mandel wäll stööt Cardemumor Canel och socker låter det der i bland miölcken och låter litet Kocka up silas så igenom et Kläde på et faat när det är Kalt läges på et annat faat med socker och Canel utj stora Klimpar, NB: man måste profwa när det Kockar med föterna at när miölcken stannar skall den tagas utaf at den icke blifwer för hård.