182. Fylld oxtunga

Lästext

Fylld oxtunga

1 Tungan kokas mycke väl, sedan låter man henne bliva kall, sedan kliver man henne i tu, så gräves hon mycke väl ut och hackar rätt smått, sedan tager man 4 ägg, litet muskotblommor, korinter, små skuren lemon, litet socker, rivet bröd, skirt smör, detta allt sammans blandas väl till hopa och fylles i tungan igen det mesta man kan, smältes så smör uti en panna med 2 eller 3 skeder vatten eller köttsoppa, sedan lägges tungan där uti att stuvas |123|till den bliver brun, dock är bäst att sättan i ugn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  fyld ox tunga.

  tungan Kockas mycke wäll sedan låtter man henne blifwa Kall sedan Klifwer man henne i tuu så gräfwäs hon mycke wäll ut och hackar Rät småt sedan tager man 4. ägg litet muskotb: Corinter små skuren lemon litet socker Rifwet bröd skirt smör deta alt sammans blandas wäll till hopa och fylles i tungan igen det mästa man Kan, smältes så smör utj en panna med 2 eller 3. skieder waten ellär Kiöt sopa sedan lägges tungan der utj at stufwas |123|till den blifwer brun dåck ähr bäst at settan i ugn.