93. Att göra pastej av gädda

Lästext

Att göra pastej av gädda

1 Tag ett par långa gäddor, fjälla dem och skär i vackra stycken, salta på dem och låt litet saltet bita in, mjöla dem och stek dem i smör att de bliva bruna, sedan lägges |61|deg i pastejpannan och lägg frikadeller deg i botten, sedan stekta fikon där på och några smör bitar där på och hackat persilja och stänkes litet vin där över, sedan tages köttsoppa och göres frikadeller och lägges där uti och ett stycke smör, rivet bröd, ansjovis, murklor som först skall vara förvällda, hel peppar, nejlikor, persilja och lök som är stött, urbrutna kräftor, när soppan är färdig och lagom tjock slås allt tillsammans i pastejet och lägges lock över och bakas i ugn, sedan den är bakader skall man genom en liten tratt hälla soppa som man måste lämna av den som slås på förrän han sättes uti ugn, |62|så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giöra postey af giedda

  tag et par långa gieddor fiella dem och skier i wackra stycken salta på dem och låt litet saltet bita in miöhla dem och steck dem i smör at de blifwa brunna sedan lägges |61|deeg i posteye pannan och leg Freckadeller deeg i båtten sedan steckta fickon der på och några smör bitar der på och hackat Persilija och stänckes littet win der öfwer sedan tages Kiötsåppa och giöres Freckadeller och lägges der utij och et stycke smör Rifwet bröd ansiovis murcklor som först skall wara för wälda heel Peppar, näglikor Persilija och löck som ähr stöt uhr brutna Kräfttor, när såppan är färdig och lagom tiock slås alt till sammans i posteyet och lägges låck öfwer och backas iungn sedan den ähr backader skall man gienom en liten trat hella soppa som man måste lemna af den som slås på fören han sättes utij ungn |62|så ähr den färdig.