280. Avhuggne senor och förlamade leder

Lästext

Avhuggne senor och förlamade leder

1 Betonica eller på svenska betoniegräs. Stötte färske och sedan lagde på hjälper och läker. Även salva eller smörjelse gjort av fräken hjälper och av samma sår och skador, när man där jämte brukar örten i sårdricka invärtes. Det samma gör och hjärtesprångsgräs eller bondnässla, när den bliver kokat, i vin, öl, vatten eller annat, och druckit sedan ett glas där av fastande och ofta.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Af hugne Senor. och förlamade Leder.

  Betonica eller på Swenska Betonije gräs. stötte färske och sedan lagde på hielper och läker. äfwen Salwa e:r smörijelse giort af fräcken hielper och af sam[m]a sår och skador, när man der jemte brukar örten i såre dricka inwertes. dett sam[m]a giör och hierte språngs gräs eller Bondnäsla, när den blifwer Kokat, i wijn, ööhl, watn el:r an[n]at, och druckit sedan et glas der af fastande och ofta.