351. Än citrongult att färga

Lästext

Än citrongult att färga

1 Man tager halvtannat skålpund franskt gräs eller grönskar, lägger det i blöt över natten med 3 kannor vatten och 4 lod vit pottaska, andra dagen kokar man det en god halv timma, samma dag lägger man halvt kvintin spanskgrön i blöt. Sedan gräset är kokat, silas soppan av och slås den utblötte spanskgröna däruti, röres väl omkring och lägges lärftet däruti, vilket skall ligga och väl omröras, till dess det |246|bliver så högt som man vill havat, sedan tages det upp, sköljes och torkas. Vill man nu hava grön färga, så tar man den samma färgan och kokar 2 lod brun bresilja särskilt och slår däruti den gula färgen så mycket som ett stop, rörer väl om och lägges lärftet däruti, vilket skall ligga till dess det får sin rätta färg.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Än Citron-golt at Färga.

  man tager halftannat skålpund franskt gräs eller grönskar, lägger det i blöt öfwer natten med 3 Kannor watn och 4 lod hwit potaska, andra dagen Kokar man det en god half tim[m]a, samma dag lägger man halft quintin spansk grön i blöt. sedan gräset är Kokat, silas soppan af och slås den utblötte spansk gröna deruti, röres wäl omkring och lägges lärftet deruti, hwilcket skall ligga och wäl omröras, til deß det |246|blifwer så högt som man wil hafwat, sedan tages det up sköljes och torkas. Will man nu hafwa grön färga, så tar man den samma färgan och Kokar 2 lod Brun Brisilia serskildt och slår deruti den gola färgen så mycket som ett stop, rörer wäl om och lägges lärftet deruti, hwilket skall ligga til deß det får sin rätta färg.