146. Ragu på annat sätt

Lästext

Ragu på annat sätt

1 Man låter bröstet vara helt som sedan lägges mitt i fatet, det övriga hugges sönder |102|och kokas allt i en kort soppa med litet salt på, när det är mjukt tager man sönderskurna äpplen som till en annan tårta, korinter, rivet bröd, muskotblommor, smör, nejlikor, detta stuvas till hopa, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ragu på annat seet

  Man låter bröstet wara helt som sedan lägges mit i fatet det öfriga huges sönder |102|och Kockas alt i en Kårt såppa med litet salt på när det är miuckt tagger man sönder skurna äpplän som till en annan torta corinter Rifwet Bröd muskotb: smör näglickor detta stufwas till hoppa så ähr det färdigt.