148. Ragu på kalv- eller fårbringor

148. Ragu på kalv- eller fårbringor

Lästext

Ragu på kalv- eller fårbringor

1 Tages en bringa med bogan om man behagar, strö peppar och salt över och lägg på ett halster att det fastnar kvar, sedan späckes med fläsk allt över och stekes på halster att fläsket bliver brunt, sedan skall bringan läggas i en gryta och slås köttsoppa på samt litet nejlikor, timjan, muskotblomma, persilja, ingefära och |103|lemon i tärningar skuren, sedan låter man det koka att köttet blir mjukt, så skall man taga av samma soppa som köttet är uti kokat och slå i en panna och bränna av henne med smör och mjöl, tag helkokade rovor och skär i tärningar och stek i smör att de bliva väl bruna, så lägges det uti den avredda soppan och den höses på köttet på fatet, så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ragu på Kalf e: får bringor

  tages en bringa med bogan om man behagar strö peppar och salt öfwer och läg på et halster at det fastnar quar sedan speckes med fläsk alt öfwer och steckes på halster at fläsket blifwer brunt sedan skall Bringan lägias i en gryta och slås Kiöt soppa på sampt litet näglickor timmian muskotb: persilija ingefera och |103|lemon i tärningar skuren sedan låter man det Kocka at Kiötet blir miuckt, så skall man taga af samma soppa som Kiötet är utj Kockat och slå i en panna och bränna af henne med smör och miöhl, tag helkockade Rofwor och skiär i tärningar och steck i smör at de blifwa wäll brunna så lägges det utj den afreda soppan och den hößes på Kiötet på fatet så ähr den färdig.