236. Fatbakelse

Lästext

Fatbakelse

1 Tag först 1 ½ stop mjölk och koka upp, lyft så mjölken av elden, och låt honom bliva kall, |159|lägg så 8 stycken ägg både med vita och gula och vispa dem väl i mjölken, samt en liten tår brännvin och fint vetemjöl, att det bliver så tjockt som en honung, smeta så ett fat tunt med skirt smör, och slå degen där på, och lägg ett annat fat där över, sätt på en vattengryta, som kokar och låt det väl stanna på fatet när det sedan är kallt, skär man ut det, som man vill hava det, och kokar så i smör, som saltet är väl först i från skirt, och med en sticka alltid väl vändes, till dess de bliva lagom bruna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fat Bakelse

  tag först 1 ½ stop miölk och Kocka up löft så miölken af elden, och lått honom blifwa Kall, |159|läg så 8 st: äg både med wita och gula och wispa dem wäl i miölken, samt en liten tår bränwin och fint wetemiöl, at det blifwer så tiockt som en hånug, smeta så et fat tunt med skirt smör, och slå degen där på, och läg et annat fat där öfwer, sät på en watten gryta, som Kokar och låt det wäll stanna på fatet när det sedan är Kalt, skiär man ut det, som man wil hafwa det, och Kokar så i smör, som saltet är wäll först i från skirt, och med en sticka altid wäll wändes, till des de blifwa lagom bruna.