123. En rätt av äpplen

Lästext

En rätt av äpplen

1 Man tager äpplen, skalar och skär dem i tu och tager nätt kärnhuset ut och doppar först i litet vin, sedan i vete|85|mjöl och stekes i smör i en munkpanna, sedan tages de upp på ett fat och stickes uti dem skalade mandlar och skurna i smala rimsor, slå så vin, socker och kanel på, sedan stuvas på eldfat, rättas an med socker och kanel.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Rät af äpplän

  man tager äplän skallar och skier dem i tu och tager net Kiärnhußet ut och dåppar först i litet win sedan i wete |85|miöhl och steckes i smör i en munckpanna sedan tages de up på et faat och stickes utij dem skallade mandlar och skurna i smalla Rimsor slå så win socker och Canel på sedan stufwas på eld faat Rättas an med socker och Canel.