129. Kräftor med gröna ärter

Lästext

Kräftor med gröna ärter

1 Tages och fylles kräftor som för är skrivit, och kan man lämna några kräftor på dem allenast stjärten och klorna skäres upp och själva skalet avtages, så tages söt grädda och mjölk tillsammans ett gott stop och sättes på elden, när |88|det kokar, upplägges de fyllda kräftorna och utspridda gröna ärter och förvällde murklor, färskt smör, litet muskotblomma, när det är koka så lägges litet salt uti, sedan tages kräftskalen och stötes sönder och lägges i smör att koka att det får vacker färg, så silas smöret och slås på ärterna, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kräfttor med grönna ärtär

  tages och fylles Kräfttor som för är skrifwit, och Kan man lemna några Kräfttor på dem allenast skiärten och Klonna skiäres up och sielfwa skallet af tages, så tages sööt grädda och miölck till sammans et gådt stop och settes på elden när |88|det Kockar, up lägges de fylda Kräfttorna och ut spridda grönna ärtar och förwälde murcklor färst smör litet muskotb: när det ähr Kocka så lägges litet salt utj, sedan tages Kräftt skallen och stötes sönder och lägges i smör at Kocka at det får wacker färg så silas smöret och slås på ärtärna så ähr det färdigt.