196. Att baka smörsocker

Lästext

Att baka smörsocker

1 Man tager 8 eller 10 äggegulor till NB: var ett skedblad rosenvatten, 3 stora sked|131|blad socker röres så att sockret smälter, tag 3 eller 4 skedblad skirt smör, då det är väl inrört gör man så tjock med stålkvarnsmjöl att man kan väl hantera och måste vara nog mjöl att den ej bliver fet och sir illa ut, bakas så där av allahanda slag som i mandlor, kakor, rutor och hjärta, har man orangevatten där uti blir det en då bättre, ugnen skall vara så het som till vetebröd, man kan baka det ena dagen och låta stå till andra dagen och så gräddas, vill man glasera dem med socker och rosvatten tjockt i hop rört kan man och.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at backa smör socker

  Man tager 8. e: 10. äggeguhlor till NB: war et skiedblad Roßen waten 3 stora skied|131|blad socker Röräs så at sockret smälter tag 3. e: 4. skiedblad skirt smör tå det ähr wäll inrört giör man så tiock med stolkwarns miöhl at man Kan wäll hantera och måste wara nog miöhl at den eij blifwer fet och sir illa ut backas så der af allahanda slag som i mandlor Kackor Rutor och hiärta, har man orange waten der utj blir det en då betre, ungnen skall wara så het som till wettebröd, man Kan backa det enna dagen och låtta stå till andra dagen och så gräddas, will man glasera dem med socker och roß waten tiockt i hop Rört Kan man och.