161. En vinkaka med surt bröd

Lästext

En vinkaka med surt bröd

1 Man tager fint surt limpebröd och skär av skorpan och river det andra och slår franskt vin på så länge det drager uti sig, när man tager 1 skålpund rivet bröd tages 24 lod färskt smör, ½ skålpund söt mandel, ½ skålpund socker, 4 skedblad söt |110|grädda, citronskal sönderskurne och citronsaft, 18 ägg, där av allenast 4 med vitan, smöret tvättas väl i ljumt vatten och sedan arbetas att det bliver som en fradga, äggen, gräddan och sockret vispas först väl, sedan röres allt tillsammans som en mandeltårta, sedan göres deg och lägges i en panna eller bara smör och mjöl smetas i panna, så lägges smeten uti och bakas i ugn och ätes varm.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En win Kacka med surt bröd.

  Man tager fint surt limppe bröd och skiär af skorpan och Rifwer det andra och slår franst win på så länge det drager utj sig när man tager 1. skå: Rifwet bröd tages 24. lod färst smör ½ skå: sööt mandel ½ skå: socker 4. skiedblad sööt |110|grädda Sitron skall sönder skorne och Citron saftt 18. ägg der af alenast 4, med witan, smöret tuättas wäll i liumt watten och sedan arbetas at det blifwer som en fradga, äggän gräddan och sockret wißpas först wäll sedan Röräs alt till sammans som en mandel tårta sedan giöres deg och lägges i en panna äller bara smör och miöhl smetas i panna så lägges smeten utj och backas i ugn och ätes warm.