324. För moder och kolikpassion

Lästext

|230|

För moder och kolikpassion

1 För en karl; terpentinolja tagas första gången in på nykter maga 20 droppar med brännvin, och blandas väl ibland, sen 4 dagar emellan tages 10 droppar, sen 8 dagar emellan 5 droppar. Efter två veckor 5 droppar och sen efter en måna 5 droppar och så continueres där med hela året igenom eller och enär koliken är som starkast; när desse droppar intages skall man gå av och an på golvet och spassera, intet skall därpå drickas, ej heller ätas förrän middagstiden.

2 För ett fruentimmer på lika sätt som föregående, men allenast 10 droppar första gången, 5 andra och med tre sedan continueres.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |230|

  För Moder och Colik passjon

  För en Karl; terpentinolja tagas första gången in på Nykcter maga 20. dråppar med bränwin, och blandas wäl ibland, sen 4. dagar emellan tages 10. dråppar sen 8. dagar emellan 5. dråppar. Efter twå weckor 5. dråppar och sen efter en måna 5. dråppar och så Continueres der med hela åhret igenom eller och Enär Colicen är som starkast; när deße dråppar intages skall man gå af och an på gålfwet och spassera, intet skal derpå drickas, eij eller ätas förän middags tiden.

  För ett fruentimmer på lika sätt som föregående, men allenast 10. dråppar första gången 5. andra och med tre sedan Continueres.