335. Coleur de roos att färga

Lästext

|236|

Coleur de roos att färga

1 Man tager 2 lod vit vinsten, 2 lod romsk alun och en näva vetekli, vilket blandas tillsammans och kokas i en kittel med 3 kannor vatten en halv timma, samma dagen som man detta gör, så lägger man 1 lod concenell i blöt och 1 kvarter vatten över natten i ett lod skedvatten och 2 lod annat vatten, och ett kvintin engelskt tenn, man slår vatten först in i skedvatten innan man lägger det däruti, eljest spricker flaskan. Vill man hava av den blekare röda färgen, så tar man ett halvt lod concenell och även så hälften av de andre sorter som tillförene omtalte äro, således kan man göra coleur de cher av coleur de prins.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |236|

  Coleur de Roos at färga.

  Man tager 2 lod hwit winsten, 2 lod romsk alun och en näfwa hweteklid, hwilket blandas tilsammans och Kokas i en Kitel med 3 Kannor watn en half tima, samma dagen som man detta giör, så lägger man 1 lod concenell i blöt och 1 Qwarter watn öfwer natten i ett lod Skedwatn och 2 lod annat watn, och ett quintin Engelskt teen, man slår watn först in i skedwatn innan man lägger det deruti, elliest spricker flaskan. Will man hafwa af den blekare röda färgen, så tar man et halft lod concenell och äfwen så hälften af de andre sorter som tilförene omtalte äro, således Kan man giöra coleur de cher af coleur de prins.