81. Andra tjocka struvor

Lästext

Andra tjocka struvor

1 Till en kanna mjölk tages 24 ägg, muskotteblommor, kardemummor, korinter och litet saffran om man icke [haver] rätt vitt mjöl vispar den väl med gott vetemjöl att den ringar sig, sedan bakas de på samma |52|sätt på björkestickor i en struvpanna i kokande smör, men där till måste vara en större tratt, när de äro kokta lägges de på en servett att den slår smöret i från sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  andra tiocka strufwor

  till en Kanna miöhlck tages 24. ägg muskotte blommor Cardemummor corinter och litet Safveran om man icke [hafwer] Rät wit miöhl wißpar den wäll med godt wette miöhl at den Ringgar sig sedan backas de på samma |52|sett på Biörcke stickor i en strufpanna i Kockande smör men där till måste wara en störe trat när de ähro Kockta lägges de på en serwet at den slår smöret i från sig.