350. Citrongult att färga

Lästext

Citrongult att färga

1 Man tager 4 lod alun och 2 lod vit vinsten och 2 nävor vetekli, sedan kokar man det upp med 4 kannor vatten, så lägges garnet däruti, som kokas en god timma, sedan tager man det upp och låter hänga över natten, andra dagen sköljes det. Samma dag som det betas lägger man 4 lod fransösk gräs i |245|blöt och 2 lod vit pottaska som kokas den andre dagen en god stund, sedan tager man gräset ut och garnet lägges däruti och röres om till dess man får det till så hög färg som man åstundar. Man kan göra det på 3 sätt, högt, medelmåttigt och ljust med samma färg. Skulle intet färgan vara nog så kokar man gräset ännu en gång i samma soppa. Vill man hava en olivenfärg, så lägger man 2 lod galläpplen och 2 lod victril däruti, ju mörkare man vill havat, ju mera victril lägger man där till, röres väl om, och så länge till dess man får den färg som man behagar, sedan tages det upp, sköljes och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Citron-golt at Färga.

  Man tager 4 lod Alun och 2 lod hwit winsten och 2 näfwor hweteklid, sedan Kokar man det up med 4 Kannor watn, så lägges garnet deruti, som Kokas en god tima, sedan tager man det up och låter hänga öfwer natten, andra dagen sköljes det. Samma dag som det betas lägger man 4 lod Fransösk Gräs i |245|blöt och 2 lod hwit potaska som Kokas den andre dagen en god stund, sedan tager man gräset ut och garnet lägges deruti och röres om til deß man får det til så hög färg som man åstundar. Man Kan giöra det på 3 sätt högt medelmåttigt och liust med samma färg. Skulle intet färgan wara nog så Kokar man gräset ännu en gång i samma soppa. Will man hafwa en Oliwen färg, så lägger man 2 lod Galläplen och 2 lod Victril deruti, ju mörkare man wil hafwat, ju mera victril lägger man der til, röres wäl om, och så länge til deß man får den färg som man behagar, sedan tages det up, sköljes och torkas.