222. Brungult att färga

Lästext

|149|

Brungult att färga

1 Till ett skålpund tyg tar man 6 lod vit pottaska, smältes i en kittel med 3 kannor vatten sedan river man 4 lod oljana däruti, vilket skall sakta uppkokas, sedan tages kittelen av och lägges garnet däruti och röres väl om, vilket skall ligga till dess det bliver kallt, sedan tages det upp att sköljas och torkas. Vill man hava gullfärg, så värmes färgen upp och lägges vitt garn däruti, vilket skall ligga till dess det bliver enom till behag.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |149|

  Brun-golt at Färga

  Till ett skålpund tyg tar man 6 lod hwit potaska, smältes i en Kitel med 3 Kannor watn sedan rifwer man 4 lod Oljana deruti, hwilket skall sakta upkokas, sedan tages Kitelen af och lägges Garnet deruti och röres wäl om, hwilket skall ligga til deß det blifwer Kalt, sedan tages det up at sköljas och torkas. Will man hafwa Gull färg, så wärmes färgen up och lägges hwitt garn deruti, hwilket skall ligga till deß det blifwer enom till behag.