186. Citrongelé

Lästext

Citrongelé

1 Man kramar saften av 6 citroner och river det gula skalet av två, tag så ett glas franskt vin, slår i citronsaften, silar så i genom ett kläde, tager så 12 äggeblommor, vispar dem väl sönder och slår så saften i bland och det rivna skalet, göras |125|sedan söt som man vill själv, röres väl tillhopa sedan och kokas till det bliver tjockt, så är det nog.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Citron Sielie.

  man Krammar saftten af 6 Citroner och Rifwer det guhlla skallet af tuå tag så et glas franst win slår i Citron saftten sillar så i genom et Kläde tager så 12. ägge blommor wißpar dem wäll sönder och slår så saftten i bland och det Rifna skallet giöras |125|sedan sööt som man will sielf, röres wäll tillhopa sedan och Kockas till det blifwer tiockt, så är det nog.