172. Äggebubbert snart gjord

Lästext

Äggebubbert snart gjord

1 Tag ett stop mjölk, 8 ägg, socker, rosenvatten, suckat, muskotblomma och saffran, vispa rätt väl, sätt ett fat på fyrfatet, smörj med färskt smör, slå detta uti, låt där koka, när det väl stannat tages av och rives socker över och kanel, vill man bryna det ovan uppå så kan man göra |117|en eldskyffel röd i elden och väl skaka askan utav och hålla den sedan över fatet så att man kan se att det bliver brunt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ägge bubbert snart giord.

  tag et stop miölck 8. ägg socker Roßen waten Sucat muskotb: och Safveran wißpa Rät wäll set et faat på fyrfatet smörg med färst smör slå detta utj let der Kocka när det wäll stannat tages af och Rifwes socker öfwer och Canel will man bryna det ofwan upå så Kan man giöra |117|en eld skyfwell Röd i elden och wäll skacka askan utaf och hålla den sedan öfwer fatet så at man Kan see at det blif:e Brunt.