134. Huru man skall göra brunelltårta eller av annat slag

134. Huru man skall göra brunelltårta eller av annat slag

Lästext

Huru man skall göra brunelltårta eller av annat slag

1 Tag ett skålpund bruneller eller halvt annat som man vill hava den stor till och skär |92|i strimlor och stuva i halvparten vin och vatten, stöt socker stort som ett ägg, stöt kanel och citronskal skurna i strimlor, sedan kokas det till hopa att ingen lång soppa är på, så låter man det kallna, på samma manér kan göras äppeltårta vari bland kan läggas korinter om man behagar, körsbärstårta, då skall stenena väl tagas ut, sveskontårta, de skall och som krusbären först förvällas och stenana uttages men sveskona skall väl hackas, fikontårta, men där på lägges ej mycke socker, torra vinbär, torra hallon och torra lingon tillsammans, russin eller vad man behagar, kan allt på ett sätt kokas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  huru man skall giöra Brunäl tårta ellär af annat slag

  tag et skå: Brunällar ellär halftt anat som man will hafwa den stor till och skiär |92|i strimblor och stufwa i halfparten win och waten stööt socker stort som et ägg stööt Canel och Citron skall skornna i strimor sedan Kockas det till hoppa at ingen lång soppa ähr på så låter man det Kalnna på samma manner Kan giöras äppell torta wari bland Kan lägias Corinter om man behagar, Kiärß bärs tårta då skall stennenna wäll tagas ut, sueskon torta de skall och som Krußbären först förwällas och stennana utages men sueskonna skall wäll hackas, fickon torta män der på lägges eij mycke socker, tårra win bär, tårra hallon och tårra lingon till sammans, Rußin ellär wad man behagar Kan alt på et seet Kockas.