142. Gelé av hjorthorn

Lästext

|98|

Gelé av hjorthorn

1 Till 1 skålpund raspat hjorthorn tages 2 kannor vatten, låt det koka i 3 timmar till det tjocknar i en förtent panna, så tager man ett stadigt kläde eller man haver en läckpåsa och låter det rinna igenom, så sättes det igen på elden och slås där till 1 stop franskt vin eller något mindre om man tycker och citronsaft och ett stycke kanel, kardemummor och låter det åter koka. Så slås 5 äggvitar, 3 väl vispade, och låter så koka till det stannar, sedan skall det rinna genom ett tätt kläde att det bliver klart. Till att färgas tager man en röd florslapp vilket tages bort när det är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |98|

  Cihele af Iorthorn

  till 1. skå: Raspat Iorthorn tages 2. Kannor waten låt det Kocka i 3. timmar till det tiocknar i en förtent panna så tager man et stadigt Kläde ellär man hafwer en läck påßa och låter det Rinna igenom så settäs det igen på elden och slås der till 1. stop: franst win ellär något mindre om man tycker och Citron saft och et stycke Canel Cardemummor och låter det åter Kocka. så slås 5. ägg witar 3. wäll wijßpade och låter så Kocka till det stannar sedan skall det Rinna genom et tätt Kläde at det blifwer Klart. till at färgas tager man en Rööd flors lap wilcket tages bort när det är färdigt.