247. Fylld kål

Lästext

Fylld kål

1 Tag några skivor kalvkött, så och några skivor salt fläsk, en knippa persilja, ett stort huvud kål, men de största bladen skolas tagas av, som sedan skola vara kring kålen, skär |168|själva huvudet sönder och lägg ibland köttet och fläsket, sätt så vatten på elden, när det kokar slå allt det förr omtalta uti där det åter kokar upp med det ilagda, tag det upp och häll i ett durkslag, låt vattnet rinna väl av, så lägg det på ett bord, hacka väl fint, riv halvtannat raspebröd ibland och en bit gammal ost, 4 stycken ägg och litet sammanstötte krydder, hacka så väl tillsamman, gör en äggröra av 4 ägg och par skedblad mjölk, låt den litet kallna, lägg emellertid ibland litet salt, litet merjam och liten grand basilika, hacka allt väl tillsammans, lägg några kålblad samt efter varann i ett durkslag och lägg sedan den hackade degen i bladen, ock kålblad i kring att det blir som ett kåhlhuvud, slå det ur soppsilen på ett rent kläde, och bind klädet tillhopa, med segelgarn:

|169|

2 NB ett kålhuvud skal vara i den hackade degen, sedan de stora bladen äro avagne tag än ett kålhuvud, skär det något smått, och lägg det i en kittel, lägg så det huvudet som är i servetten på den sönderskurna kålen ock sila buljong upp på, så mycket man vill hava soppa, låt så koka, och lägg litet sammanstötta krydder emellan, muskotblomma, ingefära ock peppar ibland, men av de tvenne sista krydderna ganska litet, så och litet salt, när man då öser upp, så tag kålhuvdet ur klädet ock lägg mitt i fatet, så är allt färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fyld Kåhl

  Tag några skifwor Kalf Kiöt, så och några skifwor salt fläsk en knippå persilja, ett stort hufwud Kåhl, men de största bladen skolas tagas af, som sedan skola wara Kring kåhlen skiär |168|Sielfwa hufwudet sönder ock läg ibland kiöttet ock fläsket, sätt så watten på elden, när dett kokar slå alt dett för omtalta uti der dett åter kokar up med det ilagda tag dett up ock häll i ett durckslag lått wattnet rinna wäl af, så läg dett på entt bord haka wäl fint rif halft annat raspe bröd ibland ock en bit gammal ost, 4 st: ägg ock littet Samman, stötte krydder, haka så wähl till samman, giör en äggröra af 4 ägg ock par skiedblad miölck, låt den littet kalna, läg emeller tid ibland littet Salt, littet merian ock liten grand basilika, haka alt wäl til sammans, läg några kålblad samt efter hwaran i ett durckslag ock läg sedan den hackade degen i bladen, ock kåhlblad i kring att det blir som ett kåhlhufwud, slå dett ur sop silen på et rentt kläde, ock bind klädet tilhopa, med Segelgarn:

  |169|

  N:B et kåhlhufwud skal wara i den hackade degen sedan de stora bladen äro aftagne tag än ett kåhlh[uf]wud, skiär dett någott Smått, ock läg dett i en kittel, lägg så dett hufwudet som är i Serveten på den sönder skurna kåhlen ock sila Bullion up på, så mycket man will hafwa Soppa, lått så kocka, ock läg littet samman stötta k[r]ydder eme: muskotblomma ingefära ock pepar ibland, men af de twänne Sista krydderna ganska littet så ock littet salt, när man då ößer upp, så tag kåhlhuwdet ur klädet ock lägg mitt i fattet så är alt färdigt.