124. En god gräddkaka

Lästext

En god gräddkaka

1 Man tager halvt stop sur grädda och litet söt i bland eller mjölk och vispar rätt väl tillsammans med 10 stycken ägg och rivet bröd efter två semlor och litet vetemjöl, socker, kanel, saffran, rosenvatten och en god del färskt smör skirat, detta vispas rätt väl i hop och slås uti en smord panna och rätt som man skall sätta den i ugn kastar man russin och korinter där uti, rättas an med socker på.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god grädKacka

  Man tager halftt stop. suur grädda och litet sööt i bland eller miölck och wißpar Ret wäll tillsammans med 10. styck: ägg och Rifwet bröd eftter tuå simblor och litet wettemiöhl socker Canel Safweran Roßen watten och en god dell färst smör skiert detta wißpas Rät wäll i hop och slås utij en smord panna och Rät som man skall setta den i ugn Kastar man Rußin och corinter där utij Rättas an med socker på.