254. När ölet kastar sig

Lästext

När ölet kastar sig

1 Tag ett varmt rågbröd såsom det tages av ugnen, kliv det i tu och lägg över sprundet, gör det åtskilliga gånger till det kommer sig förr igen.

2 Tysk salvia bundna i små knippor och lagda i öltunnan giver god smak.

3 Körsbär gör och god smak och hallon.

4 Item stärkebär, sedan de äro frostbitna och torkade samt sönderkrossade i gammalt öl äro bären bättre att lägga än färskt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  när öhlät Kastar sig.

  tag et warmt Råg bröd soßom det tages af ungen Klif det i tuu och läg öfwer sprundet giör det åtskilliga gånger till det Kommer sig förr igen.

  tysk Salwija bundna i små Knippor och lagda i öhl tunnan gifwer god smack.

  Kiärßebär giör och god smack och hallån

  Item Stärcke bär sedan de ähro fråst bitna och tårkade samtp sönder Kroßede i gammalt öhl äro bärän betre at legia än färskt.