327. En annan grå färga

Lästext

En annan grå färga

1 Till ett skålpund garn tager man 1 lod vinsten, 1 lod |232|alun, 1 lod galläppel, stötes väl smått, lägges i en kittel med 3 kannor vatten och garnet däruti, sedan låter man det koka en fjärdedels timma, då garnet tages upp och lägges 2 lod victril däruti, därnäst igen garnet, vilket hanteras till dess det blir som man vill havat.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En annan grå färga.

  Till ett Skålpund garn tager man 1 lod winsten, 1 lod |232|alun, 1 lod Galläppel, stötes wäl smått, lägges i en Kittel med 3 Kannor watn och garnet deruti, sedan låter man det Koka en fierdedels tima, då garnet tages up och lägges 2 lod victril deruti, dernäst igen garnet, hwilket handteras til deß det blir som man wil hafwat.