49. Kaka av färska hasselnötter

49. Kaka av färska hasselnötter

Lästext

Kaka av färska hasselnötter

1 Kärnorna göres väl rena och stötes med rosenvatten, till ett skålpund kärnor tages 8 äggblommor, litet rivet bröd, några skedblad söt grädda, skirat smör, socker och något söt och litet bittermandel om man behagar, sönderstötta tillika med kärnona, bakas även med tårtedeg under som för är förmält. NB: det måste väl röras.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kacka af färska haßel nötter

  Kiärnorna giöres wäll Renna och stötes med Roßen watten till et skåhl: Kiärnar tages 8 ägg blommor litet Rifwet bröd några skieblad sööt grädda skiert smör socker och något sööt och litet bitter mandel om man behagar sönder stöta tillicka med Kiärnona, backas äfwen med tårte deg under som för ähr för mählt. NB: det måste wäll Röras.