219. Sockerkaka

Lästext

|147|

Sockerkaka

1 Man tager 15 stycken färska ägg, där av tages 3:ne äggevitor bort, det övriga vispas väl lika som till sockerbröd, då äggen äro väl vispade lägges där till 1 ½ marker siktat socker, samt stött, rensat bitter mandel 4 lod efter var mark, då det åter något vispas, sedan röres sakta där uti 28 lod gott vetemjöl, som till förne siktas att det må komma helt löst uti formen, uti vilken denne kaka göres, smörjes först med kallt smör och sedan detta är islagit, sättes i ugnen att hastigt gräddas med nog värma; NB: när man vill slå degen uti formen, slås där i bland och röres uti ett litet spets glas franskt brännvin.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |147|

  Soker Kaka

  man tager 15. st. färska ägg der af tages 3:ne äggehwitor bort, det öfriga wißpas wäll lika som till Söcker brödh då äggen äro wäll wispade lägges där till 1 ½ mk:r siktadt Socker, samt stött, Ränsat bitter mandel 4 lod efter hwar mark, då det åter något wispas, sedan Röres sackta där utj 28 lod godt hwete miöhl, som till förne sicktas at det må Komma helt löst utj Formen, utj hwilken denne Kaka giöres, smörges först med Kalt smör och sedan detta är i slagit, sättes i ungnen att hastigt gräddas med nog wärma; NB: när man will slå degen utj Formen, slås där i bland och Röres utji et littet spets glas franskt Bränwijn.