88. Brödvåfflor

Lästext

|55|

Brödvåfflor

1 Halvt stop grädda, 2 delar söt och 3 delar sur, detta vispas i bland 5 stycken ägg, 5 skedar skirat smör och där till 10 skedblad gott vetemjöl eller så mycket att det bliver en lagom tjock deg och bakas straxt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |55|

  Bröd waflor

  halftt stop grädda 2 dellar sööt och 3 dellar suur detta wißpas i bland 5: sty: ägg 5 skieder skiert smör och der till 10 skieblad godt wette miöhl äller så mycket at det blifwer en lagom tiock deg och backas straxts.