343. Än en röd färg

Lästext

|241|

Än en röd färg

1 Man tager ett halvt lod pottaska, som smältes med 3 kannor vatten, sedan river man ett halvt skålpund oljana däruti, vilket man låter bliva kokhett, och lägges sedan lärftet däruti, som röres till dess man tycker det blir som en isabellfärg, därefter tager man 8 lod alun och 2 kannor vatten och lägges det gula lärftet i bet som skall ligga över natten, andra dagen tages det åter upp och sköljes, sedan kokar man 8 lod medelfärnbock i 3 kannor vatten en god timma, då tages kittelen av och siles färnbocken av och lägges sedan det i alun betade lärftet däruti, som röres flitigt om, och ju längre man låter ligga, ju mörkare bliver det; vill man göra garnet halvmörkt, så behöves intet oljana där till och intet heller lägges hon i bet, utan färnbocken kokas straxt, som tillförene sagt är, och när det silas ifrån, så lägger man uti denne färnebocksfärgan, så mycket alun som en hasselnöt, vilket stötes först sönder, varuti lärftet, garnet eller tråden lägges, och röres till dess det bliver sådan färg, som man behagar, vilket äntligen sedan skall sköljas och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |241|

  Än en röd Färg.

  Man tager ett halft lod Potaska, som smältes med 3 Kannor watn, sedan rifwer man ett halft Skålpund Oljana deruti, hwilket man låter blifwa Kokhett, och lägges sedan lärftet deruti, som röres til deß man tycker det blir som en Jsabellfärg. derefter tager man 8 lod Alun och 2 Kannor watn och lägges det gula lärftet i bet som skall liggia öfwer natten, andra dagen tages det åter up och sköljes, sedan Kokar man 8 lod medel Färnbåck i 3 Kannor watn en god tima, då tages Kitelen af och siles Färnbåcken af och lägges sedan det i Alun betade lärftet deruti, som röres flitigt om, och ju längre man låter ligga, ju mörkare blifwer det; will man giöra garnet halfmörkt, så behöfwes intet oljana der til och intet heller lägges hon i bet, utan Färnbåcken Kokas straxt, som tilförene sagt är, och när det silas ifrån, så lägger man uti denne Färnebåcksfärgan, så mycket Alun som en Haßelnöt, hwilket stötes först sönder, hwaruti lärftet, garnet eller tråden lägges, och röres til deß det blifwer sådan färg, som man behagar, hwilket äntligen sedan skall sköljas och torkas.