8. Sylta plommon

Lästext

Sylta plommon

1 Först skäres plommorna mitt i tu och tages stenen ut, sedan väges lika socker som plommon, så kokas en tjock sockersirap av socker och vatten och slås het på plommona och så skall de stå till andra dagen, så skall de kokas sakta upp i samma sirap, sedan silas sirapen i från och kokas åter upp igen och slås så het på. Förvaras som för är skrivit om andra sylt i glasburk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  sylta Plommon

  först skiäres plomorna mit i tu och tages stenän ut sedan wäges licka såcker som plomon, så Kockas en tiock såcker sirap af såcker och waten och slås het på plommona och så skall de stå till andra dagen så skall de Kockas sackta upp i samma sirap sedan silas sirapen i från och Kockas åter up igen och slås så het på. förwaras som för är skrifwit om andra sylt i glas Burck.