259. [Att göra bläck av örter]

Lästext

|179|

Trägårds bok

[Att göra bläck av örter]

1 Att göra bläck av örter, brukas efterskrevne där till, nämligen 4 lod galläpple, 4 lod växtäpple, 2 lod kummel, 2 skedblad limburgsalt, detta stötes till hopa väl smått, lägat i en glasflaska och slår där på 2 stop källevatten, så bliver det gott bläck där av.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |179|

  Trägårds bok

  [Att göra bläck av örter]

  Att giöra blcck af Örtter, bruckas efter skrefne ter till nämb: 4. Lodh galäple, 4. lodh wextäple, 2. lodh Kummel, 2 skiedblad limburg salt, detta Stötes till hoppa wähl småt lägat j en glas flaska. och slår der på 2 stop Kiälle watten, så blifwer det godt bleck der af.