232. Att färga gult med löv

Lästext

Att färga gult med löv

1 Tages löv efter det man har att färga i proportion, kokar det väl och silar lagen ifrån, vill man ha vacker gul färg lägges ibland lövet till en marker garn, ¼ lod gurkmeja – garnet betas förut, till en marker 6 lod gemen alun, och 1 näve vetekli till var marker – i själva betningen, sedan sköljes och kokas i den förr omtalta lövlagen, att färgen hålles längre uti, lägges garnet sist uti len kallgjorder lut.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At färga Gult med löf.

  tages löf efter det man har at färga i proportion, Kokar det wäl och silar lagen ifrån, will man ha wacker gul färg lägges ibland löfwet til en M:r garn. ¼ L:d[?] Gurck mäi – garnet betas förut, til en M:r 6 lod gemen Alun, och 1 näfwe hwet Kli til var M:r – i sielfwa betningen, sedan skiöljes och Kokas i den förr om talta löf lagen, at färgen hålles längre uti, lägges garnet sidst uti len Kallgiorder luht.