180. Att stuva änder eller annat

180. Att stuva änder eller annat

Lästext

|121|

Att stuva änder eller annat

1 Lag änderna att kokas, tag sedan av samma soppa i en kastrull eller kruka, där uti korinter, ättika, smör, rivet rågbröd, socker, låter det stuvas, sedan förvällas portlaka och lägges där i bland, när det är stuvat färdigt så lägges änderna eller om man har annat kött, får- eller kalvbringor på fatet och lägger portlakan på, så är det färdigt, har man lemon kan den och läggas där uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |121|

  at stufwa änder eller annat.

  lag änderna at Kockas, tag sedan af samma soppa i en Castrul eller Krucka der utj Corinter ätickia smör Rifwet Råg bröd socker, låter det stufwas sedan förwällas Portlacka och läges der i bland när det ähr stufwat färdigt så lägges änderna ellär om man har annat Kiöt får ellär Kalf bringor på fatet och lägger portlackan på så är det färdigt har man lemon Kan den och lägias der utj.