33. Än en pudding väl gjord

Lästext

Än en pudding väl gjord

1 18 stycken ägg och ½ skålpund socker, ¾ skålpund mandel, äggen vispas, över måttan väl, först så lägges sockret och mandeln väl stötta med rosenvatten, muskot, kanel, litet vin och vispas väl, sedan russin, korinter, ½ stop skirt smör, sist ½ stop söt mjölk väl varm och vetemjöl att den bliver så tjock som en våffeldeg, så god jäst 2 skeder, låter honom jäsa till ugnen blir färdig som måste vara väl varm och bakas i form eller panna som först måste vara väl smorder.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  än en Puding wäll giord.

  18. stycken ägg och ½ skå: såcker ¾: skå: mandel, äggän wispas, öf:er måtan wäll först så lägges såckret och mandeln wäl stötta med Roßen waten musskåt Canel litet win och wispas wäll sedan Rußin Corinter ½ stop skirt smör, sist ½ stop Sööt miölck wäll warm och wettemiöhl at den blifwer så tiock som en faffel deg så god giäst 2 skieder låter honom Iäßa till ungen blir färdig som måste wara wäll warm och backas i form eller panna som först måste wara wäl smorder.